Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2015

aillen
6940 6a79 390
Więc kiedy szepce:
- Kochasz mnie. Prawda czy fałsz?
Odpowiadam:
- Prawda.
aillen
3471 b100 390
Reposted frompastelina pastelina

May 30 2015

5649 216e 390

mehjerome:

brattylifts:

AGGRESSIVE

Straight to the point.

3629 699d 390
aillen
5005 c699 390
aillen
Reposted fromciarka ciarka viaalekzandra alekzandra
3733 90c8 390

refutes:

glow bright

Reposted frombuddhablink buddhablink viapastelina pastelina

May 29 2015

aillen
4523 608a 390
Po­budzo­na wyob­raźnia wznieca uk­ry­te pragnienia 
Tags: friends sex love
Reposted byblitzer blitzer
aillen
2263 3732 390
Just friends...

March 19 2014

aillen
"Cztery godziny snu z tobą w ramionach daje mi więcej niż osiem godzin przewracania sie w pościeli, gdy cie ze mną nie ma".

— Jeaniene Frost - Po tej stronie grobu
Reposted fromhasz hasz
aillen
(...) gdy się człowiek porządnie i długo wypłacze, na ogół robi mu się lepiej, nawet jeśli okoliczności nie zmieniły się ani na jotę.
— Lemony Snicket
aillen
6006 9fa8 390
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viaalekzandra alekzandra
aillen
Nigdy nie żałuj, że zrobiłaś cokolwiek, jeśli robiąc to byłaś szczęśliwa.
— Dorotea de Spirito - Anioł
Reposted fromyourtitle yourtitle viaalekzandra alekzandra
aillen
U P O J E N I E 
A L K O H O L O W E
— potrzebne natychmiast
Reposted fromTeardrops Teardrops viaalekzandra alekzandra
aillen
7738 94e8 390
aillen
2004 bf62 390
Brak sensu w sensie.
Reposted frombitchcraft bitchcraft viapastelina pastelina
aillen
0784 12a0 390
Reposted fromimyours imyours viapastelina pastelina
aillen
Do kurwy nędzy, o czym jest ten świat?  
— Manuela Gretkowska, "Sceny z życia pozamałżeńskiego"
Reposted fromIriss Iriss viapastelina pastelina
aillen
Patrzycie na ludzi i nie widzicie tego, co w nich tkwi tu, w środku...
— Marek Hłasko - "Trudna wiosna"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viapastelina pastelina
aillen
Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy których się boisz.
— Rebecka Michaelson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl